Recht op keuzevrijheid: recht op bevallen op jouw manier!

Lieve (aanstaande) moeder, (aanstaande) vader, vriend, vriendin, zus, broer, oma, opa dochter, zoon, tante, oom, neef en nicht,

Er is een stilgaande en verregaande verandering gaande in de manier waarop met zwangerschap, geboorte en kraamtijd omgegaan wordt in Nederland. De verloskundige beroepsgroep, gedreven door externe en interne aanleidingen, werkt meer en meer volgens een vaststaand protocol, waardoor de individuele begeleiding van de zwangere en de bevalling steeds minder op maat is.

Het is van groot belang dat de bevalling niet al van te voren als een
risicovolle gebeurtenis wordt beschouwd, dit kan verregaande invloed hebben op de voortgang van de bevalling en de keuzevrijheid van iedere zwangere vrouw en haar partner.

Aanstaande maandag 12 september heeft de KNOV een extra Algemene
Ledenvergadering, waarin een cruciaal besluit genomen gaat worden welke
richting de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) op zal gaan. Zoals het er nu naar uitziet zal dat richting nog meer protocol en medicalisering zijn, met andere woorden: iedere zwangere en haar partner zullen beoordeeld worden vanuit de cijfers en niet meer als individu!

Vind jij het ook van belang dat de zwangere de KEUZEVRIJHEID behoudt om te bevallen waar zij wil, hoe en met wie, dat de aanstaande moeder (en vader) de regie rondom haar zwangerschap en bevalling in eigen handen houdt. Laat dan je stem horen! Dit kun je doen door zelf een brief te schrijven aan de KNOV (zie adres hieronder), of door onderstaande brief te printen, te ondertekenen en op te sturen dan wel te mailen aan de KNOV. Heel graag nog vóór 12 september. Als dat niet lukt, dan in ieder geval in diezelfde week.

Laat je stem horen!!

KNOV
T.a.v. Mw. A. Verbeeten
Postbus 2001,
3500 GA Utrecht
averbeeten@knov.nl

Alvast bijzonder veel dank voor je steun,

Warme groet,

Hester (doula, psycholoog en moeder)
……………………………………………………………………………………..
KNOV
T.a.v. Mw. A. Verbeeten
Postbus 2001,
3500 GA Utrecht

averbeeten@knov.nl

9 september 2011

Geacht bestuur van de KNOV,

Al enige  tijd is er een groep ouders, vroedvrouwen, doula’s, kraamverzorgenden en zwangerschapsdocenten, die bezorgd is over wat er gaande is ten aanzien van zwangerschap, bevalling en kraamperiode in Nederland. Wij hebben ons verenigd in GeboorteRecht, voorheen Gentle Birth NL, en komen sinds januari 2011 maandelijks bij elkaar. Deze brief schrijven wij naar aanleiding van de ALV van de KNOV van 12 september aanstaande, waarin gesproken gaat worden over welke richting de KNOV op wil gaan voor de toekomst.

In de media komt er de laatste maanden een golf aan negatieve berichten voorbij. Met name het thuisbevallen en de verloskundige liggen zwaar onder vuur, terwijl het helemaal niet vast staat dat ons Nederlandse systeem van thuisbevallingen, waar we met recht trots op mogen zijn, bijdraagt aan de vermeende hoge babysterfte.

De angst rondom bevallen groeit, en de zorg rondom de zwangerschap medicaliseert. Verloskundigen hebben in de organisatie van hun zorg het accent steeds meer gelegd op het opsporen van mogelijke risico’s, waarbij de lijst met risico’s steeds langer wordt. Hierdoor neemt de onvrede over de zorg toe, raken vrouwen steeds meer de regie kwijt en neemt de angst onder de vrouwen, hun partners en omgeving toe. Het percentage vrouwen dat thuis bevalt is snel dalende en het lijkt erop dat met alle veranderingen die het verloskundig systeem tegemoet gaat, en waar de KNOV nu een cruciale beslissing in gaat nemen, thuisbevallen over een niet al te lange tijd nog marginaal zal zijn.

Het lijkt ons de hoogste tijd dat het tij keert! En dat de zwangere en barende vrouw nu wérkelijk centraal komt te staan en gezien wordt als autonome en intelligente cliënt die prima in staat is goed geïnformeerde en veilige keuzes te maken als het om haar zwangerschap en bevalling gaat. Dat de vrouw de regie terug krijgt en dat het verloskundige systeem in dienst komt te staan van de vrouw en haar kind. Dat voor de volgende generaties vrouwen de keuzemogelijkheid blijft bestaan om thuis te bevallen. Dat vrouwen en hun partners moeten kunnen kiezen waar, hoe en met wie ze wensen te bevallen. Zodat een ieder individueel passende zorg kan ontvangen.

We  achten het van groot belang dat de verloskundige weer haar oorspronkelijke taak op zich neemt. Dat de verloskundige weer de vroede, wijze vrouw is die goede randvoorwaarden schept voor een fysiologische bevalling en dat de verloskundige weer het accent gaat leggen op hoe zij het maximale welbevinden van vrouw en kind kan bevorderen.

We maken ons sterk voor een systeem waar zorg op maat de norm wordt, zodat aanstaande ouders in Nederland de zorg kunnen krijgen die zij willen en waar ze recht op hebben. Wij geloven dat dit uiteindelijk bij alle betrokkenen tot grotere tevredenheid zal leiden.

Wij hopen dat de KNOV op 12 september een keuze zal maken die de bovenstaand omschreven visie en wensen mogelijk zal maken en zal waarborgen.

Graag ontvangen wij een antwoord en reactie waaruit blijkt dat wij, (aanstaande) moeders, (aanstaande) vaders, oma’s, opa’s, dochters, zonen, tantes, ooms, neven en nichten serieus genomen worden.

Met vriendelijke groet,

namens GeboorteRecht,

Hester Appelman

Deze brief wordt gesteund en onderschreven door:

Naam, plaats, datum, hoedanigheid

geboorterechtnl@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/embracingbirth/doc/207077829356199/www.geboorterecht.org

“Een vrouw heeft het vermogen  haar eigen kind te baren op haar eigen wijze.”
“Zij heeft het vermogen en de wijsheid zelf te oordelen over haar conditie en welzijn en die van haar kind.”
“Zij heeft het vermogen om aan te geven wanneer zij daarin ondersteuning nodig heeft.”
“Zij beslist met wie, waar en hoe zij dit wil.”

Over De Geboortenis

Deze blog is in 2010 geïnitieerd door Hester Appelman, zwangerschapscoach. Sinds juni 2012 is deze blog onderdeel van de Stichting De Geboortenis, bestaande uit Christine Derksen, Minna Sangi en Nienke Stoop. De stichting heeft als doel het oprichten van een informatieplatform, het bundelen van zorg rondom de bevalling in regio Zutphen, het aanbieden van bijscholing aan zorgverleners en op termijn het realiseren van een geboortehuis.
Dit bericht werd geplaatst in Bevalling, Ouderschap, Overig en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s